FOTOVOZ BILBAO PROIEKTUA – ELIKADURA

“Bilboko hainbat auzoetako bizilagunen elikadura-ingurunearen eragina osasunean: herritar parte-hartze ekintza ikerketa”

Ezagutu gure azterketaren emaitzak

“Bilboko hainbat auzoetako bizilagunen elikadura-ingurunearen eragina osasunean: herritar parte-hartze ekintza ikerketa”

Bilboko hainbat tokitan nola bizi eta elikatzen den aztertzea izan zen 2017an burututako ikerketa honen helburua. Aurretiazko azterlanek erakutsi dute bizilekuak, lantokiak eta maila sozioekonomikoak eragina dutela elikaduran, eta, beraz, baita biztanleriaren obesitate mailan.

Ikerketa metodologia kualitatiboa erabili zen, parte-hartze ekintza motakoa, eta testuinguru sozioekonomiko desberdinetako (altu, erdi eta baxu) Bilboko hainbat auzotako bizilagunek parte hartu zuten. Horrela, herritarrak berak dira ingurunean duten errealitatea aztertzeko eta osasunarekin erlazionatu ahal izateko ikertzaileak.

Osasun Publikoaren arloan berrikuntza handiko azterketa mota hau Estatu mailan egin den bigarrena izan da, Madrilen egindakoaren ereduari jarraituz. Aurreko lanak Villaverde auzo pobreetako elikadura-ingurunea aztertu zuen, eta eragin sozial eta mediatiko handia izan du.