Argazkilaria: Begoña. Irakaslea, 62

"Hurbileko produktua eta merkatalgo-erabiltzaile arteko tratu hurkoa."

Eztabaida & analisia

“Merkatuan hurbileko harremana ematen da, konfidantzazkoa. Supermerkatu handiek baino bizitza gehiago ematen dute, jendearekiko hurbilagoa ere bada merkatua.”

“Nagusiek tamaina txikiagoko erosketak egiten dituzte, sarriago joaten dira auzoko denda txikietara erostera, baliteke sozialitzeagatik, mugikortasun ezagatik edo bilatzen duten produktu motagatik izatea.”

“Inguru hurbilean egindako erosketek harreman sozialak ahalbidetzen dituzte. Merkataritzarik gabeko auzoak, auzo hilak izaten dira.”