Hitzaldia OSALDE Osasunerako Euskaldun Foroan (2018ko martzoaren 2-3an)